පිළිකා රොහල් හා සුභසාධක සේවා Share

  • Posted by RUWAN PRADEEP KULATHUNGA
  • Published date: April 26 2019 8:43 am
    • Telijjawila, Matara

පිළිකා රොහල් හා සුභසාධක සේවා


*දුරබැහැර සිට පැම්ණෙන්න රෝගීන් හා ඔවුන්ගේ නැදෑයිනට මිත්‍රාදින් වෙනුවෙන් තුන් වේලටම නොම්ලේ ආහාරපාන සැපයීම සහ නොමිලේ නවාතැන් පහසුකම් සැපයීම.බැහැරින් ලබාගැනීමට දොස්තර නියමය ලැබෙන ඖෂධ වර්ග ලබාදීම .රෝගීන්ට අවශ්‍ය ඇදුම් පැළදුම් ලබා දීම..වාට්ටුවල නේවාසිකව ප්‍රතිකාර ගනු ලබන රෝගීන් සදහා අවශ්‍ය පෝෂ්‍යදායි ආහාරපාන හා වියළි ආහාර ද්‍රව්‍ය ලබාදීම.කාත් කවුරුත් නැති අසරණ රෝගියෙකු මියගිය විට ආගමානුකූලව චාරිත්‍ර ඉටුකර අවසන් කටයුතු සිදුකිරීම.*ශල්‍යකර්ම වලට භාජනය වන හා මරණාසන්නව සිටින රෝගීන්ට දිවා රාත්‍රි පිරිත් දේශනා කොට සෙත් පැතීම .රෝහල් භූමිය තුල පිහිටි බෝමළුවෙහි රෝගීන්ට සෙත්පතා බෝධිපූජා පැවැත්වීම .*රෝගීන්ට උපකරණ වශයෙන් ඇදන්,කොට්ට ,මෙට්ට ,ට්‍රොලි ,,බොයිලේරු ,සේලයින් ,ස්ටෑන්ඩ් ,රෝදපුටු ,විදුලි පංකාව ආදිය ලබාදිම..*ලේ පරිත්‍යාගශිලීන් සොයා ගොස් ඔවුන් දැනුවත් කොට රෝහලට අවශ්‍ය දුර්ලභ ලේ පරිත්‍යාග කරවිමේ වැඩසටහන් දියත් කරවිමේ .*රෝහලට අත්‍යවශ්‍ය දොස්තර උපකරණ ලබාදීම, * අසරණ රෝගීන්ට ගමන් වියදම් ලබාදිම පහත ගිණුම්මට මුදල් ආධාර කරන්න සම්පත් බැංකුව ගිණුම්හිමියාගේ නම හා අංකය ආර් .පී.කුලතුංග 101053561715 බැරකරන්න පිළිකා රෝගීන් වෙනුවෙන් සිදුකරණු ලබන මෙම උදාර සේවාව වඩාත් පුළුලි කිරීමට අප අත්වැල් බැද ගන්නා ලෙස විහාරස්ථානය පැම්ණ රෝගින්ගේ අවශ්‍යතා සොයාබලා ආධාර උපකාර කරන ලෙසත් ඔබ සැමගේ කාරුණිකව ඉල්ලමු ,"මහරගම රෝහලේ රෝගීන්ගේ සුභසාධක කටයුතු කරන මවු දෙමාපියන් සදහා ආධාර උපකාර වෙනුවෙන් ඔබට ද සහභාගී විය හැකිනම් ,නම් සදහන් කර එම ආධාර ප්‍රමාණය සටහන් කරන්න ,මේ සදහා 1000,කට අධික ප්‍රමාණයක් දිනපතාම පිහිට පතා සිටින බව මෙයින් දන්වා සිටිමි" ,*උදේ ආහාර සදහා රුපියල් 24000/=,දවහල් ආහාර සදහා රුපියල් 25500/= රාත්‍රි ආහාර සදහා රුපියල් 26500 ඔබට ඉහත මුදලින් ආධාර ,කළහැකිය හා අවම රුපියල් 500 හා1000/= මුදලින් උපකාරය කළහැකිය පහත ගිණුම්මට යොමුකරන්න සම්පත් බැංකුව ගිණුම්හිමියාගේ නම හා අංකය ආර් .පී.කුලතුංග 101053561715 බැරකරන්න ඔබ මුදලින් පරිත්‍යාග කරන්න ලදුපත ඊමේල් ලිපිනයට එවන්න [email protected]
Rs 500

Phone Number


Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings