මාතර නගරයේ දෙමහල් නව නිවසක් Share

  • Posted by Buddika Anuradha
  • Published date: February 2 2022 11:16 am
    • Matara, Matara

මාතර නගරයේ දෙමහල් නව නිවසක්


මාතර නගරයේ දෙමහල් නව නිවසක්. මාතර- හිත්තැටිය ප්‍රදාන බස් මාර්ගයේ මුචලින්ද පිරිවෙන මාවතේ පිහිටා ඇත.
පර්චස් 08 යි.

තට්ටු දෙකකින් සමන්විත නව නිවාසය වෙනම ඒකක දෙකක් ලෙස භාවිතා කළ හැකි අතර වියාපාරික සථානකින්ද සමන්විත වේ. විදුලි සම්බන්දත තුනකින් සහ ජල සම්බන්දතාවකින් සම්න්විතවේ.

අලුතින් ඉදිකරන ලද අතර ඉහල මහල පාවිච්චි කර නැත.
bedroom 03, living room 02,business premises, kitchen 02, bathroom 02 (සහ servant toilet).

රාහුල සහ සුජාතා විද්‍යාලයට ළමයින් අතුඅල්ත් කිරිමට් ලකුණු 100%.

බැංකු ණය පහසුකම් සහිත නිවාස විකිනීමට ඇත.

ස්ථානයේ බලාගැනීමට පහත ලින්ක් එක වෙත පැමිණෙන්න:

https://www.google.com/maps/@5.9616251,80.5375246,3a,60y,265.56h,102.22t/data=!3m6!1e1!3m4!1s6geDxf7CU1ZO59ePEpg78Q!2e0!7i16384!8i8192


Land size : 08


22,000,000

Phone Number


Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings