ආයතන සහායක (සතිපතා වැටුප් ) වෙල්ලම්පිටිය පර ,ඔරුගොඩවත්ත Share

 • Posted by k p k h kumarasinghe
 • Published date: August 3 2019 4:28 pm
  • Panama, Colombo

ආයතන සහායක (සතිපතා වැටුප් ) වෙල්ලම්පිටිය පර ,ඔරුගොඩවත්ත


අවිස්සාවේල්ල පාර, ඔරුගොඩවත්ත පිහිටි ආයතනයක් සදහා G C E A/L සමත් ,
උදෑසන සහ දහවල් අහාර නොමිලේ සයනු ලැබේ
01. අයදුම්කරු වයස අවුරුදු 20-35 ත් අතර පිරිමි අයෙකු විය යුතුය.
02. විනාඩි 30ක දුරින් පදිංචි අයෙක් විය යුතුය. (ස්ථීර හෝ තාවකාලික)
03. සේවා මුරය පැය 12.(OT පැය 03 සමග වැටුප රු.1190.00
අතිකාල සමග සතියකට රු.7,000.00 ත් රු.8,000.00 අතර වැටුපක් ලබා ගත හැක.
04. පැය 8 සේවා මුරයෙන් පසු අති කාල සේවයේ යෙදිය හැක.
05. අතිකාල සමග මාසිකව රු.30,000.00 ත් රු.38,000.00 අතර වැටුපක් ලබා ගත හැක.
06. EPF/ETF
07.. විශේෂ පුහුණු වැඩසටහන් / විනෝද චාරිකා
08.සිංහල / දෙමල භාෂා දෙකම කතාකිරීමට හැකිවීම අමතර සුදුසුකමක් වේ.
ඔබේ සිහින යථාර්තයක් කරගන්න අදම අපත් සමග අත්වැල් බැඳගන්න...
පුරප්පාඩු සීමිත බැවින් අපගේ දුරකථන අංකයට කතා කර සම්මුඛ පරීක්ෂණය සදහා දිනයක් වෙන් කරගන්න. (මෙය ආයතනය මගින් පල කරනු ලබන දැන්වීමකි )
35,000

Phone Number


Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings

 • Premium
  Part timers

  Part timers

  Manual Labor
  Kandy Kandy
  August 6 2018 9:47 pm
  Negotiable
 • Premium
  Aluminium labor

  Aluminium labor

  Manual Labor
  Homagama Colombo
  May 30 2018 11:36 am
  Rs 15,000
 • Premium
  digital comcorder

  digital comcorder

  Manual Labor
  Galle Galle
  June 16 2017 1:11 am
  Rs 45,000