ඇසොල්ලා (Azolla) Share

  • Posted by Upeksha Serasinghe
  • Published date: August 15 2021 10:44 am
    • Polonnaruwa, Polonnaruwa

ඇසොල්ලා (Azolla)


රසායනික පොහොර වෙනුවට කාබනික පොහොර භාවිතයට යොමුවීම නව ප්‍ර‍වනතාවයි. ඔබගේ කුඹුර සදහාත් වස විස ඇති පොහොර වෙනුවට, ගුණාත්මක කාබනික පොහොර ඔබම සකසා ගන්න.
ඒ සදහා ඉතා ඉහල ගුණත්වයෙන් යුතු, ඉතා ඉක්මනින් වැඩෙන, ඉතා පහසුවෙන් වගා කළ හැකි ඇසොල්ලා ඉතා අඩු මුදලකට අපෙන්.
අසොල්ලා යනු සහල් කුඹුරුවලට ජෛව පොහොරක් ලෙස භාවිතා කරන, මිරිදිය ජලයේ වැඩෙන, ජලය මත පාවෙන ශාකයකි. ඉතා සීග්‍ර‍ වර්ධන වේගයක් ඇති මෙම ඇසොල්ලා, දින 2ක් තුල ගහණය දෙගුණ වේ. වී වගාවට පෙර හෝ වී වගාවත් සමඟ ද්විත්ව වගාවක් ලෙස රෝපණය කළ හැක.
ඇසොල්ලා වගා කිරීම සඳහා ජලය සහිත ඔබේ කුඹුරට ඇසොල්ලා එක් කරන්න. අක්කරයකට කිලෝග්‍රෑම් 05ක් පමණ අසොල්ලා අවශ්‍ය විය හැක.

ඔබේ කුඹුරටත් ඇසොල්ලා භාවිතය තුලින්:-
• බෝග අස්වැන්න පුළුල් කිරීම සඳහා නයිට්‍රජන් පොහොරක් ලෙස භාවිතා කළ හැක.
• ජල මතුපිට ආවරණය වන නිසා පාංශු පෘෂ්ඨයට ආලෝකය විනිවිද යාම අඩු කරයි. ඒ නිසා කුඹුරුවල ජලජ වල් පැලෑටි අඩු කරයි.
• පසෙහි පෝෂණ තත්ත්වය වැඩි දියුණු වේ.
• අස්වැන්න සියයට 15-20 කින් වැඩි වේ.
• වගාවට අවශ්‍ය නයිට්‍ර‍ජන් ඇසොල්ලා මගින් නිපදවන බැවින් රසායනික යූරියා යෙදීම අවශ්‍ය නොවේ.
වැඩිදුර විස්තර හා උපදෙස් සදහා අමතන්න.
* 1Kg = Rs. 500/=
* අවම ඇණවුම 1kg
* පැය 24කදී දිවයින පුරා බෙදා හැරීම
500

Phone Number


Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings