ජපන් Class (කිරිබත්ගොඩ) Share

  • Posted by Thaminda Dayal Kumara
  • Published date: August 2 2019 1:08 pm
    • Gampaha

ජපන් Class (කිරිබත්ගොඩ)


**ජපන් භාෂාව ඉගෙන ගන්න අපේක්ෂා කරන ඔබට**
* ජපන් රැකියා සහ ජපන් භාෂා පාසල් සඳහා N5 සහ N4 විභාගවලට. (NAT, JLPT, JLCT සහ TOPJ)
* A/L, O/L සහ කුඩා පාසල් ළමුන් සඳහා.
* ජපන් භාෂාව ඉගෙන ගන්න අපේක්ෂා කරන ඔබට.
* පන්ති සඳහා ගෙදරට, පැමිණිමට සූදානම්. (Individual Class & Group Class) (ගම්පහ , කඩවත, කිරිබත්ගොඩ, රාගම, වත්තල, කඳාන, ජාඇල, කඩුවෙල, මුල්ලේරියාව, මාළබේ, බත්තරමුල්ල, , බොරැල්ල , නුගේගොඩ, කෝට්ටෙ, මහරගම, හා දෙහිවල අවට නිවසට පැමිණේ. තනි හෝ කණ්ඩායම් පංති. අමතන්න. 0777761365 / 0712522737 )
*සරල ලිවීමේ ක්රම, ඔබේ ජපන් දැනුම ගොඩනංවා ගැනීම සඳහා Audio සහ වීඩියෝ පාඩම්, කියවීම සහ භාවිතය.
*වසර 11 ක හොඳ ඉගැන්වීම් පළපුරුද්දක් සහිත ගුරුවරයෙකි.
* ජපානයේ TOKYO වල වසර ගණනාවක ඉගෙනීම් අත්දැකීම්වලින් පරිපූර්ණ ගුරුවරයෙකි.

***කිසිදු අයකිරීමක් නොමැතිව ***
විදේශ සේවා නියුක්ති කාර්යංශය සහ ජපානයේ IM JAPAN ආයතනය සමගින් තරුණ තරුණියන්ට ජපානයේ රැකියා අවස්ථා සැලසේ.
** සුදුසුකම් **
* ජපන් විභාගය >> JLPT N4 සමත් වී තිබීම
* උසස් පෙළට පෙනී සිටීම
* වයස 18-30
* ජපන් විභාගය සමත් ඔබ කිසිම ආයතනකට මුදල් ගෙවීමෙන් වලකින්න.
2,000

Phone Number


Share by email Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on LinkedIn Pin on Pinterest

Related listings